ચર્ચા:સત્યની શોધમાં/ફારગતી

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

ભાષા-વિશ્લેષણ પરિયોજના[ફેરફાર કરો]

સત્યની શોધમાં/ફારગતી માટેનું ભાષા વિશ્લેષણ
ક્રમ સંખ્યા શબ્દ
1 25 તો
2 20
3 20 એક
4 18 છે
5 16
6 14 અને
7 12 પણ
8 9 પછી
9 8 નહીં
10 8 કરી
11 8 એની
12 7 એણે
13 7 બે
14 7 ગયા
15 7 કે
16 7
17 7 શું
18 6 શામળ
19 6 હતી
20 6 હું
21 6 ને
22 6 હતો
23 6 એને
24 6
25 6 તમને
26 6 મોટા
27 5 ત્રણ
28 5 ત્યાં
29 5 એમ
30 5 લક્ષ્મીનંદન
31 4 રામપુર
32 4 હતું
33 4 માટે
34 4 એમાં
35 4 કહ્યું
36 4 હા
37 4 ધૂળ
38 4 નાણાં
39 4 ભાઈ
40 3 જુવાન
41 3 વાર
42 3 થઈ
43 3 પોતાની
44 3 ધંધો
45 3 તેમ
46 3 પોતે
47 3 વગેરે
48 3 રાખતો
49 3 ગઢનાં
50 3 તે
51 3 મોટેરા
52 3 કરીને
53 3 જુવાનો
54 3 લઈ
55 3 નવીનાબાદ
56 3 છો
57 3 દોઢસો
58 3 નથી
59 3 પર
60 3 કારખાનાની
61 3 રૂ
62 3 ઘેર
63 3 વગર
64 3 વાત
65 3 બાપને
66 3 જૂગટું
67 3 અમે
68 3 આપી
69 3 ભાવ
70 3 આવ્યો
71 3 આખી
72 3 મોટો
73 3 એટલા
74 2
75 2 ફારગતી
76 2 ઊભો
77 2 હજુ
78 2 જોયું
79 2 દૂર
80 2 હશે
81 2 ચાર
82 2 ગાઉ
83 2 ટિકિટ
84 2 થયો
85 2 આંહીં
86 2 શા
87 2 સારુ
88 2 રમતો
89 2 જશે
90 2 પાસે
91 2 કશો
92 2 પાટે
93 2 લાગ્યો
94 2 એના
95 2 ખેતરવાડી
96 2 હતાં
97 2 એવું
98 2 ગામની
99 2 થયા
100 2 ભદ્રાવતી
101 2 પુરાતન
102 2 જોવા
103 2 આવતા
104 2 શહેરમાં
105 2 ઊભી
106 2 નાની
107 2 શૅર
108 2 મરી
109 2 ગયેલી
110 2 કોઈ
111 2 જૂની
112 2 પડી
113 2 છબી
114 2 પોતાના
115 2 ભાઈઓ
116 2 હતા
117 2 રૂપિયાની
118 2 આવી
119 2 કરવા
120 2 રળવા
121 2 નીકળ્યો
122 2 તેનું
123 2 કારણ
124 2 ગામમાં
125 2 દાબી
126 2 શાં
127 2 પૂછ્યું
128 2 ઍન્ડ
129 2 છું
130 2 તમારા
131 2 ડે
132 2 દાણા
133 2 એજન્ટે
134 2 જાય
135 2 અમને
136 2 મોં
137 2 ઇલમ
138 2 મારા
139 2 કહીને
140 2 જુદી
141 2 ગ્લાસ
142 2 આજ
143 2 કરેલ
144 2 બનશે
145 2 મહિને
146 2 બેઠે
147 2 પરસેવાનું
148 2 ટીપુંય
149 2 નિતાર્યા
150 2 બાપ
151 2 બધી
152 2 સમજાવી
153 2 વળી
154 2 આપણે
155 2 બાપે
156 2 જવાબ
157 2 કાંઈ
158 2 ચડી
159 2 બરડો
160 2 વાવતો
161 2 જઈ
162 2 ભરી
163 2 છતાં
164 2 મજિયારો
165 2 શૅરો
166 2 કળીએ
167 2 પૂંજી
168 2 કાઢી
169 2 લાંબા
170 2 ના
171 2 દિવસ
172 2 ઉપર
173 2 ગયો
174 2 એજન્ટોનો
175 2 ફિકર
176 2 કરવી
177 2 બેસીને
178 2 કાગળ
179 2 યાદ
180 2 આવું
181 2 ગઈ
182 2 શામળે
183 2 ભાઈઓને
184 2 કરીશ
185 2 જે
186 2 ફક્ત
187 2 એકસો
188 2 વચન
189 2 આવીશ
190 2 બીજે
191 2 દિવસે
192 2 80ની
193 2 રામ
194 1 1
195 1 અઢાર
196 1 ઓગણીસ
197 1 વર્ષની
198 1 ઉંમરનો
199 1 જ્યારે
200 1 પોતાને
201 1 ગામથી
202 1 બપોરે
203 1 પગપાળો
204 1 સ્ટેશને
205 1 આવીને
206 1 રહ્યો
207 1 ત્યારે
208 1 ગાડી
209 1 આવવાને
210 1 કલાકની
211 1 સાંધાવાળાને
212 1 પૂછી
213 1 આગલું
214 1 સ્ટેશન
215 1 ભદ્રાવાવ
216 1 કેટલું
217 1 દુ
218 1 આઠ
219 1 મૈલ
220 1 કેટલી
221 1 લાગે
222 1 આના
223 1 શામળને
224 1 વિચાર
225 1 કલાક
226 1 બગાસાં
227 1 ખાતો
228 1 બેઠો
229 1 રહું
230 1 કલાકના
231 1 ગાઉના
232 1 હિસાબે
233 1 કલાકમાં
234 1 પહોંચી
235 1 જઈશ
236 1 ત્યાંથી
237 1 નવીનાબાદની
238 1 કઢાવીશ
239 1 સહેજે
240 1 આનાની
241 1 બચત
242 1 જોડ
243 1 કપડાંની
244 1 બગલથેલી
245 1 ઉપરાંત
246 1 બીજો
247 1 સામાન
248 1 નહોતો
249 1 પાતળા
250 1 તોયે
251 1 ખડતલ
252 1 પગવાળો
253 1 ગાડીને
254 1 મોટી
255 1 ડાંફો
256 1 ભરીને
257 1 ચાલવા
258 1 વ્યાપારી
259 1 ખેડૂતનો
260 1 દીકરો
261 1 રામપુરમાં
262 1 બાપનાં
263 1 ધીરધારનો
264 1 નાનું
265 1 મોટું
266 1 કસબાતી
267 1 ગામ
268 1 એંગ્લો
269 1 વર્નાક્યુલર
270 1 શાળામાં
271 1 ચારેક
272 1 ધોરણ
273 1 અંગ્રેજી
274 1 ભણ્યો
275 1 બાપની
276 1 મદદમાં
277 1 રહી
278 1 હિસાબ
279 1 રેલવેલાઈનથી
280 1 ​બે
281 1 મોટર
282 1 સર્વિસ
283 1 હોટલો
284 1 ઊઘડી
285 1 નજીકમાં
286 1 નદીને
287 1 કિનારે
288 1 ખંડિયેરો
289 1 ઘણા
290 1 પ્રવાસીઓ
291 1 કેટલાક
292 1 પરદેશ
293 1 ચડાવવા
294 1 ગાયભેંસો
295 1 ખરીદનારા
296 1 એજન્ટો
297 1 વીમા
298 1 કંપનીઓના
299 1 દલાલો
300 1 હાડકાં
301 1 ચામડાંની
302 1 નિકાસ
303 1 કરનારાઓ
304 1 થતી
305 1 વેપારઉદ્યોગની
306 1 પેઢીઓના
307 1 ખપાવનારાઓ
308 1 એટલે
309 1 નદીના
310 1 કિનારા
311 1 તથા
312 1 ખંડિયેરમાં
313 1 આવેલા
314 1 માતાના
315 1 થાનકનો
316 1 ઓટો
317 1 સિગારેટનાં
318 1 ખોખાંથી
319 1 છવાયેલો
320 1 રહેતો
321 1 ગામનાં
322 1 નાનાં
323 1 છોકરાં
324 1 ખોખાંનો
325 1 ટેસ
326 1 ઉડાવતાં
327 1 ગામટોળીથી
328 1 જુદો
329 1 પડેલો
330 1 ઉદ્યમી
331 1 નાનો
332 1 મૂકીને
333 1 માતાની
334 1 ઝાંખી
335 1 ધુમાડેલ
336 1 સૂવાના
337 1 ખૂણામાં
338 1 બાનું
339 1 ઉછેરેલ
340 1 તુલસી
341 1 કૂંડું
342 1 પાણી
343 1 પાઈ
344 1 લીલુંછમ
345 1 પોતાનાથી
346 1 બાપુ
347 1 જાતખેડ
348 1 ધીરધારમાંથી
349 1 હજાર
350 1 મૂડી
351 1 સંઘરી
352 1 શકેલા
353 1 બા
354 1 બાપુને
355 1 અકાળે
356 1 બુઢાપો
357 1 ગયેલો
358 1 દેશાટન
359 1 આટલી
360 1 ફૂટતી
361 1 ઉંમરમાં
362 1 કમાવા
363 1 નીકળવું
364 1 પડ્યું
365 1 બન્યું
366 1 અસ્તરીબંધ
367 1 કોટપાટલૂન
368 1 પહેરેલ
369 1 ફાંકડો
370 1 બંકડો
371 1 વાતશૂરો
372 1 કામણગારો
373 1 મુસાફર
374 1 આવેલો
375 1 સિગારેટોના
376 1 ધુમાડામાંથી
377 1 એવી
378 1 મીઠી
379 1 સોડમ
380 1 ફોરી
381 1 ઊઠેલી
382 1 ગામના
383 1 આસપાસ
384 1 ફૂલભોગી
385 1 ભમરાની
386 1 પેઠે
387 1 વીંટળાઈ
388 1 વળેલા
389 1 ભદ્રાવતીને
390 1 કાંઠે
391 1 ખંડિયેર
392 1 શામળના
393 1 બેઉ
394 1 ગયેલા
395 1 રસ્તામાં
396 1 કેટલીય
397 1 વીજળીની
398 1 દીવીને
399 1 ચાંપો
400 1 સિગારેટો
401 1 સળગાવી
402 1 નગરીઓનાં
403 1 નાટકસિનેમાનાં
404 1 ઓહ
405 1 ઝળકતાં
406 1 વર્ણનો
407 1 આપ્યાં
408 1 તમારો
409 1 શો
410 1 છોકરાઓએ
411 1 મેસર્સ
412 1 મૅનિંગ્સ
413 1 ઈઝેકસન્સ
414 1 બૅન્કર્સ
415 1 બ્રોકર્સનો
416 1 એજન્ટ
417 1 કહી
418 1 પાકીટમાંથી
419 1 સોનેરી
420 1 અક્ષરોવાળાં
421 1 પોતાનાં
422 1 વિઝિટિંગ
423 1 કાર્ડ
424 1 કાઢીને
425 1 બંનેને
426 1 અક્કેક
427 1 દીધું
428 1 જેવા
429 1 ગધ્ધામજૂરી
430 1 કરતા
431 1 બેઠા
432 1 બાપના
433 1 કૂવામાં
434 1 બૂડી
435 1 મરો
436 1 અહીં
437 1 કમાવ
438 1 વર્ષદા
439 1 રૂપિયાના
440 1 નીપજે
441 1 ઉઘરાણીઓ
442 1 પતે
443 1 તેમાંથી
444 1 વહેવારિક
445 1 ખરચા
446 1 નીકળે
447 1 કામણગારું
448 1 હાસ્ય
449 1 કર્યું
450 1 વરસદા
451 1 મારે
452 1 ચા
453 1 બીડીમાં
454 1 ચાલ્યા
455 1 દોલત
456 1 આંહી
457 1 દેશમાં
458 1 કેવી
459 1 પાથર્યાં
460 1 અલબેલું
461 1 જેણે
462 1 માણ્યું
463 1 જીવતર
464 1 કાંઈક
465 1 ઈલમ
466 1 બતાવો
467 1 ગરીબડાં
468 1 પૂછવા
469 1 લાગ્યા
470 1 ગજવામાં
471 1 કરતાં
472 1 અનેક
473 1 જુઓ
474 1 છાપેલ
475 1 સુંદર
476 1 કાગળિયાં
477 1 કાઢ્યાં
478 1 લીલા
479 1 ચળકતા
480 1 કાગળો
481 1 ગંજાવર
482 1 બાજુએથી
483 1 પાડેલ
484 1 તસવીરો
485 1 લક્ષ્મીનગરની
486 1 શ્રી
487 1 ફૅક્ટરી
488 1 વર્ષથી
489 1 શેઠે
490 1 કાચની
491 1 શીશીઓનો
492 1 હુન્નર
493 1 ચુપચાપ
494 1 ખડો
495 1 થાપણ
496 1 પચીસ
497 1 લાખ
498 1 દેશનો
499 1 બુલંદ
500 1 ઉદ્યોગ
501 1 શૅરના
502 1 અત્યારથી
503 1 રૂપિયા
504 1 બોલાય
505 1 વેચાતા
506 1 અમારી
507 1 કંપનીએ
508 1 પાંચસો
509 1 હાથ
510 1 લ્યો
511 1 આપું
512 1 રોકવાં
513 1
514 1 દર
515 1 શૅરે
516 1 નગદ
517 1 50
518 1 ખીસામાં
519 1 છોકરાઓ
520 1 દોડ્યા
521 1 ગળે
522 1 ​ઘૂંટડો
523 1 ઊતર્યો
524 1 કહેવાય
525 1 શાનું
526 1 દુભાઈને
527 1 બંને
528 1 બોલ્યા
529 1 ચોમાસે
530 1 બમણાં
531 1 ત્રમણાં
532 1 નીપજશે
533 1 સમજીને
534 1 જેઠ
535 1 પાંચ
536 1 ગાયો
537 1 લઈએ
538 1 ક્યાં
539 1 આવ્યું
540 1 અરે
541 1 દીકરા
542 1 રોજ
543 1 મંદિરે
544 1 જનારા
545 1 દલીલને
546 1 તોડવાનો
547 1 દીધા
548 1 બીજું
549 1 બનાવટની
550 1 શીશીઓ
551 1 દારૂ
552 1 ભરવામાંય
553 1 વપરાશે
554 1 બધુંય
555 1 ભરવામાં
556 1 વપરાય
557 1 સહુથી
558 1 પુત્રનું
559 1 ગયું
560 1 અત્યારે
561 1 અવસર
562 1 ચૂકશું
563 1 વચેટ
564 1 બોલ્યો
565 1 આખો
566 1 અવતાર
567 1 ખેડ
568 1 ફાડવાનો
569 1 દલીલમાં
570 1 કશી
571 1 ગમ
572 1 આટલાં
573 1 વર્ષોથી
574 1 સાથીઓની
575 1 જોડે
576 1 કામે
577 1 લાગીને
578 1 ખેડતો
579 1 પંખી
580 1 બિયાં
581 1 ચરી
582 1 ફરીને
583 1 પાતો
584 1 લણતો
585 1 ખળાવાડ
586 1 કરતો
587 1 વાવલતો
588 1 કોઠીમાં
589 1 ભરતો
590 1 કડબના
591 1 ભર
592 1 ગંજીઓ
593 1 ખડકતો
594 1 ક્યાંય
595 1 કમ્મર
596 1 ફાટવાની
597 1 નહોતી
598 1 બાપનું
599 1 મન
600 1 ઢચુપચુ
601 1 જોઈને
602 1 દીકરાએ
603 1 અમારે
604 1 નોખા
605 1 થાવું
606 1 વેંચી
607 1 આપો
608 1 કાચ
609 1 ફેકટરીના
610 1 લેશું
611 1 માતાવિહોણા
612 1 દીકરાઓને
613 1 દુભવવામાં
614 1 બાપનો
615 1 જીવ
616 1 કપાવા
617 1 પેલી
618 1 નામવાળી
619 1 કંપનીના
620 1 પાવતીઓ
621 1 રોજનું
622 1 છાપું
623 1 મગાવીને
624 1 છોકરા
625 1 વર્ક્સ
626 1 શૅરોના
627 1 તપાસતા
628 1 આહા
629 1 1631⁄8
630 1 ઉપરથી
631 1 ચડીને
632 1 1641⁄4
633 1 તાર
634 1 પાછા
635 1 1565⁄8
636 1 ફરીથી
637 1 ચડશે
638 1 બધાના
639 1 શ્વાસ
640 1 ઊંચા
641 1 ​ભાવ
642 1 ગગડી
643 1 થશે
644 1 રાત
645 1 બાપદીકરાઓએ
646 1 મસલત
647 1 જણે
648 1 પહોંચીને
649 1 ચોકસી
650 1 ઠર્યું
651 1 વળતી
652 1 સવારે
653 1 શેઠ
654 1 એકાએક
655 1 બીમારીથી
656 1 ગુજરી
657 1 કાચનું
658 1 કારખાનું
659 1 બંધ
660 1 થયું
661 1 નાદારીમાં
662 1 છોકરો
663 1 હાથની
664 1 બાંયો
665 1 ચડાવીને
666 1 સાળા
667 1 એજન્ટનું
668 1 ગળું
669 1 પીસી
670 1 નાખું
671 1 એજન્ટને
672 1 ઠપકાનો
673 1 લખ્યો
674 1 વિવેકભર્યો
675 1 મળ્યો
676 1 કરીએ
677 1 શેઠજી
678 1 બજારની
679 1 અચોક્કસતા
680 1 વિશે
681 1 પહેલેથી
682 1 ચેતાવેલા
683 1 વાતના
684 1 જોખમની
685 1 હકીકત
686 1 પ્રથમથી
687 1 ખુલ્લેખુલ્લી
688 1 કશું
689 1 નહોતું
690 1 ફના
691 1 અઠવાડિયામાં
692 1 ઉમર
693 1 દસ
694 1 વર્ષ
695 1 વધી
696 1 હોય
697 1 એવા
698 1 બની
699 1 દમ
700 1 લાગુ
701 1 પડ્યો
702 1 પથારીવશ
703 1 બન્યો
704 1 ન્યુમોનિયામાં
705 1 સપડાઈને
706 1 પરલોક
707 1 સંચર્યો
708 1 ઉત્તરક્રિયા
709 1 પતી
710 1 ભેગા
711 1 હવે
712 1 હાટડીનો
713 1 વેપાર
714 1 આપણને
715 1 ત્રણને
716 1 નિભાવી
717 1 શકે
718 1 ભાઈના
719 1 વિવાહ
720 1 ઓણની
721 1 સાલમાં
722 1 પડશે
723 1 દેશાવર
724 1 જાઉ
725 1 નવીનાબાદમાં
726 1 તું
727 1 મારાં
728 1 કાંડાંબાવડાં
729 1 સાબૂત
730 1 ઠીક
731 1 ભાઈને
732 1 ગમી
733 1 મને
734 1 ધંધે
735 1 ચડતાં
736 1 પહેલાં
737 1 થોડી
738 1 ખરચીની
739 1 જરૂર
740 1 રહેશે
741 1 આફત
742 1 ભાઈએ
743 1 માથું
744 1 ખંજવાળ્યું
745 1 કેટલા
746 1 જોશે
747 1 વચેટે
748 1 ક્યાંયે
749 1 રઝળી
750 1 પડું
751 1 બસ
752 1
753 1 કોણ
754 1 આપે
755 1 આપણાં
756 1 ખેતરમાંથી
757 1 મારો
758 1 ત્રીજો
759 1 ભાગ
760 1 વેચી
761 1 નાખીએ
762 1 ​
763 1 વેચાય
764 1 વેંચ્યો
765 1 હજી
766 1 દઉં
767 1 સતાવવા
768 1 પાછો
769 1 લઈને
770 1 તમે
771 1 વિશ્વાસ
772 1 રાખો
773 1 તારા
774 1 ભાગની
775 1 લખી
776 1 દે
777 1 તજવીજ
778 1 ફારગતીના
779 1 દસ્તાવેજ
780 1 સહી
781 1 દસ્તાવેજમાં
782 1 લખાવી
783 1 લાવ્યો
784 1 વાંચવામાં
785 1 વિવેકભંગ
786 1 ભાસ્યો
787 1 જોડી
788 1 કપડાં
789 1 મૂએલી
790 1 બાની
791 1 બગલથેલીમાં
792 1 નાખીને
793 1 ઊપડી
794 1 ઝભ્ભાની
795 1 અંદરના
796 1 બાંડિયામાં
797 1 છાતી
798 1 ઉપરના
799 1 ગજવાની
800 1 અંદર
801 1 નોટો
802 1 પૅક
803 1 ટાંકણી
804 1 ભીડી
805 1 લીધી
806 1 નીચે
807 1 એનું
808 1 કલેજું
809 1 થડકાર
810 1 કરતું
811 1 જાણે
812 1 શૌર્ય
813 1 સાહસનાં
814 1 વિશાળ
815 1 મેદાન
816 1 દેનારી
817 1 સારી
818 1 દુનિયા
819 1 સામે
820 1 ભુજાઓ
821 1 પસારીને
822 1 આદર
823 1 આપતી
824 1 ગામડામાં
825 1 થોડાં
826 1 પુસ્તકો
827 1 વાંચેલાં
828 1 તેમાંની
829 1 સાહસશૂર
830 1 મુસાફરો
831 1 ઈશ્વરભક્ત
832 1 યાત્રાળુઓનાં
833 1 અદ્ભુત
834 1 દેશાટનોની
835 1 કથાઓએ
836 1 શામળની
837 1 નસોમાં
838 1 થનગનાટ
839 1 મચાવી
840 1 મૂકેલો
841 1 તમામ
842 1 થનગનાટનો
843 1 આવેશ
844 1 અનુભવતો
845 1 ચારકોસી
846 1 આંબલીવાડી
847 1 મીટ
848 1 માંડી
849 1 ગામલોકોને
850 1 ચાલી

કુલ 1309 શબ્દોના લખાણમાં અનન્ય શબ્દ 850 છે.