ચર્ચા:સૌરાષ્ટ્રની રસધાર ૨

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
{{header
 | title   = [[સૌરાષ્ટ્રની રસધાર ૨]]
 | author   = ઝવેરચંદ મેઘાણી
 | translator = 
 | section  = પ્રકરણનું નામ
 | previous  = [[સૌરાષ્ટ્રની રસધાર ૨/xxx|xxx]]
 | next    = [[સૌરાષ્ટ્રની રસધાર ૨/yyy|yyy]]
 | notes   = 
}}
 zzz

(અપૂર્ણ)

'''[[સૌરાષ્ટ્રની રસધાર ૨]]'''

જ્યાં xxx = આગલું પ્રકરણ, yyy=પછીનું પ્રકરણ (અનુક્રમણિકામાંથી જોઈને ક્રમાંક શાથે) અને zzz=પ્રકરણનું લખાણ.