ચેલૈયાનું હાલરડું

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

ભાગું તો મારી ભોમકા લાજે, ભોરિંગ જીલે ન ભાર (૨)
મેરુ સરીખા ડોલવા લાગે, આકાશનો આધાર
મેરામણ માઝા ન મુકે, ચેલૈયો સતના ચુકે

મોરધ્વજ રાજાએ અંગ વેરાવ્યા દીધા કર્ણે દાન (૨)
હે... શિબી રાજાએ જાંઘને કાપી ત્યારે મળ્યા ભગવાન -મેરામણo

શિર મળે પણ સમય મળે નહિ ને સાધુ છે મેમાન (૨)
હે... અવસર આવ્યે પાછા ન પડીએ કાયા થાય કુરબાન -મેરામણo