ઝાલરી ઝાલરી ઝાલરી રે (ઝાલરી-2)

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

ઝાલરી ઝાલરી ઝાલરી ઝાલરી રે
ઝણઝણ વાગે છે ઝાલરી. ઝાલરી


ઈંગલા પીંગલા સુખમના સાધી લે,
માંઈ મેરમ સરખા દીસે છે માલમી. ઝાલરી


વિના દીપક એક જયોતી જલત હે,
માંઈ ખન ખન ખુબી દસે છે ખ્યાલરી. ઝાલરી


ઝીણે ઝીણેશ્વર ત્યા જલમલ જયોતી,
માંઈ તનનન વાગે છે ઝીણી હો તાલરી. ઝાલરી


દાસી જીવણ સત ભીમ કેર ચરણા,
નાથજીના નેડલે થઈ છુ ન્યાલરી. ઝાલરી