ઢાંચો:તરફેણ

વિકિસ્રોતમાંથી

તરફેણ તરફેણ

વપરાશ[ફેરફાર કરો]

{{તરફેણ}} = તરફેણ તરફેણ
{{તરફેણ|હું તરફેણમાં છું}} = તરફેણ હું તરફેણમાં છું