પારણે પોઢ્યાં શ્રી પુરષોત્તમ

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
પારણે પોઢ્યાં શ્રી પુરષોત્તમ
નરસિંહ મહેતા


પારણે પોઢ્યાં શ્રી પુરષોત્તમ માતાને હરખ ન માય રે;
આનન્દ્યા વ્રજવાસી સહુ કો, માનુની મંગળ ગાય રે. -પારણે.

સાવ સોનાનું પારણું રે, માણેક મોતીએ જડિઉં રે;
ચોદિશ રત્નની કાંતિ વિરાજે, ઝાઝે હીરે ભરિયું રે.-પારણે.

હીંડોળે ઊભા ઉલ્લાસે ઘમ ઘમ ઘૂઘરા ઘમકે રે;
કહાન કુંવર અવલોકી જોતાં માનિનીના મન ટમકે એ. -પારણે.

ધન્ય ધન્ય નંદ જશોમતી માતા, ધન્ય ધ્ન્ય ગોકુળગામ રે;
નરસૈયાનો સ્વામી અવતરિયો કરવ ભક્તના કામ રે. -પારણે.