પીઠી ચોળો રે પીતરાણી

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

પીઠી પીઠી ચોળો રે પીતરાણી રે
હાથ પગ ચોળે રે વીરની ભાભી રે
મુખડાં નીહાળે રે વીરની માતા રે
પીઠી ચડશે રે જીયાવરને રે
કાકા તેલ ચોળશે રે મારા વીરને
કાચા તેલ ચડશે રે પેલી છોડીને
પાટેથી ઉતારશે વીરના મામા રે
કાજળ આંજશે રે વીરના મામી રે
પીઠી પીઠી ચોળો રે પીતરાણી રે

પીઠી