પૃષ્ઠ:Dariya Ni Dakan.pdf/૧૦

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે
ભેદી મુલાકાત-ભેદી સફર

ભેદી મુલાકાન-ભેદી સફર. તમા તે રામના ખાસ અભ્યાસી હાવાથી તે મજ ફ્રેન્ચ સરકારના તામેના હિંદમાં આવેલા પાંડીચેરી શહેરની શાતાની હોસ્પીટલના વડા સરજન હેવાથી, તમેાને આંજી ખાતે ખાસ ખેલાવવામાં આવ્યા હતા, અને તમારૂં ત્યાં ખાતેનું કામ સપુ સતેાષ આપના વાયુ હતુ. આ કામથી પરવારી તમે અ મેરીકા ઉપડી ગયા હતા, અને ત્યાંના ઘણાં: મુખ્ય શહેરાની સાંતળા હૈ!ીક્ષામાં તમા કર્યા હતા, અને તે પછી ત્યાંથી સ્ટીમર સેટ- જોન મારતે તમે તમારી સરકારના આ બંદર પર આવી હતયાં છે!. .. “ તમારૂ કહેવુ તદ્દન આશ્રય થાય છે કે, તમે 33 .. ખરૂં છે, પણ મને આ સધળી ગામત જાણવા કેમ પામ્યા ? ” મને ખરેખર અને. યથી લાગવાથી પુછ્યું. હે ! તેમાં આશ્ચર્ય પામવા જેવુ શુ છે ? ” તેણે સદર હસીને કહ્યુ, ડીચેરીના ન્યુસ પેપરમાં તમારી તારીફ મે ઘણી વાંચી હતી, અને ત્યાર પછી આંજીના પેપરાએ તે તમારી વખાણુમાં અને તમેાએ બળવેલા કામના કલમોના કામ ભરેક્ષા ..