પૃષ્ઠ:Dariya Ni Dakan.pdf/૧૭

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે
૧૨
દરિયાની ડાકણ.

દરિયાની ડાકણ- બરાબર બાર વાગતે હુ…ત્યાં કાર ચા, તે વિશે બે ફ્રીકર રહા, પશુ આપણે હમણાં છુટા પડીએ તે પહેલાં ત્યાં ખાતે શીત ળાના રાગ કેવાક પ્રમાણુમાં કાટી નીકળ્યા છે, તે જાણુવાનો મને જીજ્ઞાસા થાય છે, .. “ મને પુ!, હું જવાબ દઇશ. ૧૨ .. શુ તે રાગ બહુ ત્રાસદાયક રીતે ફ્રાટી નીકળ્યેા છે ? મ 41

tr ઉ હા, ઘણા જોર સાથે” તેણે દીક્ષગીર અવાજે કહ્યું હમણા સુધીમાં તેણે સે પરાંત માસા પર હુમલે કીધા છે અને લ ગભગ અરધી જેટલી સંખ્યાના માણસા તા તેને દુ'મેશા ભાગ થઇ પડયા છે. તમારે ધ ખ્રીજ ભાડું।શીથી કામ બજાવવું પડશે, એ ચાસ છે. “ જે લેકા એ રેગાથી હજુ સુધી નિ- રાળા અને સાજા કરશે, તેને મારે શીતળા કાઢ- વા પડશે. મારી પાસે જે કે ગૌશીતળા શરીર- માં દાખલ ફરવાની રસીની બાટલી તા બરેલી છે, તેા પણ તે સંસ્થાનમાં ગાયના વાછરડા હશે, તેા મારૂ કામ ઘણું હેલું અને વહેલુ કૃતમ થઇ શકશે, ”