પૃષ્ઠ:Dariya Ni Dakan.pdf/૩૬

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે
૩૧
ભેદી મુલાકાત-ભેદી સફર

દરિયામાં દશ-પીસ્તાલની લાઇ ૩૧ બુમ પડાવી હતી, હેરાન પરેશાન કર્યા હતા. તેન્દ્ર ની ચુંગાલમાં કમનસીબે હું ી પ ડયેા તા, એમ મેં જોઇ લીધું. આ ત્રાસદા 4 શ્રીને લગતી બ્રણી વાત સાંભળવા પછી એક વખતે મે તેણુીને જોવાની ઇચ્છા થન માં કરી હતી કે, દરિયાની ડાકણને કયારેક જાવાને કાગ બળે તેા ીક, તે ઇચ્છા કેંટ કમનસીંગ ને વિચીત્ર સોંગા વચ્ચે પુ રી પડેલી મે તે, અને તેથી મારા ગલરા- ટો પાર રહ્યા નહીં. હું તેરીને મેશનના ડા યામાં મુકાઇને નહીં, પણ માત્રને ખાતર તે વા માગતા હતા. તેણીનું નામ સાંભળતાં મે જ તેા ન મળી પણ હેશ દ્વારા દ્વા ગયા. અને જે કમનસીબ ઘડીએ મે તેને જે વાની ઇચ્છા ધરેલી તે ઘડીને હું શ્રાપ દેવા લાગ્યા. કારણ કે તેણે અનેક શ્રીમંતાને લું થયાની અને ઘણાકાની પીઠ ખાખરી કરી ના ખવાની દીલ કંપાવનારી વાતા મે સાભળેલી હતી, તેના હાથમાં માટે હું આવી પડે હોવાથી મારા મની સ્થિતિ કેવી થઇ હશે, તેને ખ્યાલ કરવા મુશકેલ નથી, હાંર્કંગના એક કરેાડપતી ચીના વેપારી હુમ-શીને