પૃષ્ઠ:Dhondo Keshav Karve - Atmavruttanat.pdf/૨

વિકિસ્રોતમાંથી
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે

.. જ્ઞાનવર્ધક પુસ્તકમાળા ”, પુસ્તક ૫૭ મું. પ્રા.ધોંડો કેશવ કર્વે- આત્મવૃત્ત—(ઉત્તરાદ્ધુ ) [ભારતવર્ષીય મહિલાવિદ્યાપીઠના ઇતિહાસ રૂપે ] મરાઠીમાં લેખક: પ્રા. ધાંડા કેશવ કવે, બી. એ. sacens ભાષાન્તરકર્તા : માણેકલાલ નાગ-લાલ ઠાકર, બી. એ. - પ્રકાશક : શનિવ કમલવા ઊડ સલાલ વર્તમા V-BER પાવ નીવનાગરી મહેતા મૂલ્ય કાચું પુડું રૂ. ૧-૨-૦ Gandhi" પાક પુ રૂ. ૧-૮-૦ પુસ્તકાલય. અમદાવાદ 119 do Portal