પૃષ્ઠ:Killol.pdf/૬૫

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
આ પાનું પ્રમાણિત થઈ ગયું છે.
૪૭


સાંકળી લાવ્યે રે
હો સાંકળી લાવ્યે રે!
વીરાને છાતીએ ટંકાવા
લોખંડી સાંકળી લાવ્યે રે!
બાંધવને બાવડે બંધાવા
વજ્જરની સાંકળી લાવ્યે રે – સોણલાં૦

પાઘડી લાવ્યે રે
હો પાઘડી લાવ્યે રે!
વીરાને ઝીલવા ઝાઝા ઘાવ
પેચાળી પાઘડી લાવ્યે રે !
બાંધવને ખાળવા તાતા તાવ
જાડેરી પાઘડી લાવ્યે રે – સોણલાં૦

નીમચો લાવ્યે રે
હો નીમચો લાવ્યે રે !
વીરાને તરવારોની તાળીઓ દેવા
નીમચો લાવ્યે રે!
બાંધવને વેરીઓ કેરાં માથડાં લેવા
નીમચો લાવ્યે રે – સોણલાં૦