પૃષ્ઠ:Nupur Zankar.pdf/૩૨૯

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે
૩૧૩

અક્ષરા માત્ર દેશ મક્ષા માત્રા કા h ફ્ આયૅ કા કા - આ - ૧૨

. - ૪ ૧ ત્ર વાણુ - ૨ ^^^ ૨ ૩ 3 ના - ન ૧ ૨ ૩ ૧૨ ૩૪ ' ૨ 0 ' ધ .

અક્ષરા ની . . ૪-૪ ચ રખ્ખુ માત્રા • મ આ - -- ૧૨ ૩૪ ૧૨૩ આંતરા. Ab AY ર - ૧ ૨ ૩૧ ૨ ૩ એ (અ) તુ જ-અ AM: . v શુઅ મૂ-ઊ ' અ વા દુર ત | 581| - M . n . ણી ઈય -- નન ૪ ૧ ૨ ૩ ૧૨ ૩૪ ૧૨ ૩ ૧૨ ૩૪ K ર . એ મંગલ-અ---અઅઅઅઅઅઅ૫નું - ૧૨ ૩૧ ૨ ૩ ૪ ૧ ૨ ૩ ૧ ૨ ૩ ૪ ૧૨૩૧૨ ૩ ૪ ૧ ૨ ૩ ૧ ૨ ૩ ૪ { ક્ AN કચે–અમે ૧૧ ન -- MA ૧ ૨ ૩ ૪ ૧ ૨ ૩ ૧૨૩૪ ૧૨ ૩ ૧૨ ૩૪ ૧ ૨ ૩ ૧ પ એ ધ . ધં . આ . . (અ)'દુ ર્િ તફ્ ૦ kad

૧૩