લખાણ પર જાઓ

પૃષ્ઠ:Nupur Zankar.pdf/૩૩૨

વિકિસ્રોતમાંથી
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે
૩૧૬

૧૦ ૧૧ ૧૦૩ ૧૧૫ ,, .. ૧૧- "" ૧૨૦ 1ર1 રય ૧૨૬ ક્રૂર ૧૪૧ ૫ ૧૬૩ ek ૨૧) ૨ ૨૩૨ ૨૩૮ tº શ્લોક ૨૨ ની નીચે * * * એમચિહ્ન મૂકવાં.) દર

શિશુ જ્યોતિ છેલ્લી ૧૧ ૧૪ 71 ર રે છેલ્લી Y ૧૨ ૩ છેલ્લેથી ૭ મી છેલ્લેથી પ મી 13 ર ૧૬ ૧૩ ૩ ૧૦ ઘણું સચ્ચા અત્રેતા ર ગાઉં ના સામથી ? ગગનમાં પુષ્પાથી પ્રતિષ્ટાન ટીફા. વષ્ણુન અન્યતર સં૫ વીણાન થાય ખંડ ]]}}}1; અમૃત- (2 શિશુ, જ્યાતિ ઘણું રુચ્ચા અહેતા રે’ ગાઉં મામથી ! ખડકમાં પુષ્પી પ્રતિષ્ઠાન વર્ણન અભ્યતત્ Þ વીણાના હાય ખં movest અમૃત

eત્