પૃષ્ઠ:Veranman.pdf/૪

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
આ પાનું પ્રમાણિત થઈ ગયું છે.


પહેલી આવૃત્તિ ૨૫૦૦ ઓક્ટોબર ૧૯૩૫
બીજી આવૃત્તિ ૬૫૦ ફેબ્રુઆરી ૧૯૪૪


કિંમત
૨-૦-૦

•પ્રકાશક•
લક્ષ્મીદાસ પુરુષોત્તમ ગાંધી
ભા ર તી સા હિ ત્ય સં ઘ
શ્રીમાળી સોસાયટી 'અમદાવાદ
•મુદ્રક•
ચંદુલાલ જેઠાલાલ વ્યાસ
સ્વા શ્ર ય મુ દ્ર ણા લ ય
સૌ રા ષ્ટ્ર રોડ • રા ણ પુ ર