બળિયા બાપજી રે

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

બળિયા બાપજી રે, તું તો દીન-દુઃખિયાને તારે,
હે દીન-દુઃખિયાને તારે લાખો જીવોને ઉગારે.

સુંદર ઘાટ ઘડે છે ઇશ્વર, તું એને શણગારે,
શીતળાના રોગી આયો તે આવી તારે દ્વારે
હે તારા સતનો દિવો બળતો ઢાઢરને કિનારે

તું કળજુગને દેવ દુલારો, બળિયાથી પણ બળિયો,
તારા દર્શન કરતાં ખીલે હ્રદયકમળની કળીયો
જેનું કોઇ નહિ જગમાં તું, હાલે એની હારે.