લખાણ પર જાઓ

મત કર મોહ તુ

વિકિસ્રોતમાંથી
મત કર મોહ તુ
સંત કબીરમત કર મોહ તુ


મત કર મોહ તુ, હરિભજન કો માન રે.

નયન દિયે દરશન કરને કો,
શ્રવણ દિયે સુન જ્ઞાન રે ... મત કર

વદન દિયા હરિગુણ ગાને કો,
હાથ દિયે કર દાન રે ... મત કર

કહત કબીર સુનો ભાઈ સાધો,
કંચન નિપજત ખાન રે ... મત કર