મનોહર મૂર્તિ

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
મનોહર મૂર્તિ
મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ-'કાન્ત'


<poem> દેવે દીધી દયા કરી કેવી મને, અહા! મૂર્તિ મનોહર માશૂ નવરંગ, પ્રફુલ્લ, ગુલાબ મૃદુ, મૂર્તિ મનોહર માશ

નયને કંઈ નૂર નવું ચ વદને નવી વત્સલતા ઝ સખી! એક જ તું ગમતી મને, મૂર્તિ મનોહર માશ

શિરકેશ સુકોમલ સોહી રહ સ્મિત જોઈ તારક મોહી રહ કામધેનુ-શી બાલક મોહી ર તને મૂર્તિ મનોહર માશ

હૃદયે શુભ ઉજ્જવલ ભાવ પ્રણયામૃતની પ્રિય ધાર સહચાર મહીં ભવ પાર સખી! એક જ તું ગમતી

નવરંગ પ્રફુલ્લ ગુલાબ મૃદુ મૂર્તિ મનોહર માશ દેવે દીધી દયા કરી કેવી અહા! મૂર્તિ મનોહર માશૂકની!