મામાનું ઘર કેટલે

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
મામાનું ઘર કેટલે
અજ્ઞાત
બાળગીત


મામાનું ઘર કેટલે,
દીવા બળે એટલે,
દીવા મેં તો દીઠા,
મામા લાગે મીઠા.

મામી મારી ભોળી,
મીઠાઈ લાવે મોળી,
મોળી મીઠાઈ ભાવે નહિ,
રમકડાં તો લાવે નહિ.