મેરી સુરતી સુહાગન જાગ રે

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
મેરી સુરતી સુહાગન જાગ રે
સંત કબીર


મેરી સુરતી સુહાગન જાગ રે.

ક્યા તું સોવે મોહનિંદમેં, ઉઠકે ભજન બિચ લાગ રે,
અનહદ શબદ સુનો ચિત્ત દે કે, ઉઠત મધૂર ધૂન રાગ રે…

ચરન શિશ ધર બિનતી કરિયો, પાવેગે અચલ સુહાગ રે,
કહત કબીર સુનો ભાઈ સાધુ, જગત પીઠ દે ભાગ રે…

સંત કબીર