મૈયા મારો મનવો હુઓ રે બૈરાગી

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
મૈયા મારો મનવો હુઓ રે બૈરાગી
દાસી જીવણમૈયા મારો મનવો હુઓ રે બૈરાગી,
મારી લઈ તો ભજનમાં લાગી રે... મૈયા૦

સંસાર ને સાર સર્વે વિસરીયો,
બેઠો રે સંસારીયો ત્યાગી રે... મૈયા૦

કામ ને કાજનું એ કાઢવા રે લાગે,
મનડાની મમતા જાગી રે... મૈયા૦

મંત્ર સજીવન શ્રવણે સાંભળીયો રે,
મુરલી મધુરી ધૂન વાગી રે... મૈયા૦

રાજ મોરાર ને રવિ ગુરૂ મળીયા,
ભક્તિ ચરણની માગી રે... મૈયા૦