રસજ્યોત

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

એક જ્વાલા જલે તુજ નેનનમાં
રસજ્યોત નિહાળી નમું હું નમું
એક વીજ ઝલે નભમંડળમાં
રસજ્યોત નિહાળી નમું હું નમું

મધરાતના પહોર અઘોર હતા
અંધકારના દોર જ ઓર હતા
તુજ નેનનમાં મોરચકોર હતા
રસજ્યોત નિહાળી નમું હું નમું

અહા ! વિશ્વના દ્વાર ખુલ્યાં, ઉછળ્યાં
અહા ! અબધૂતને બ્રહ્મયોગ મળ્યા
અહા ! લોચન લોચન માંહી ઢળ્યાં
રસજ્યોત નિહાળી નમું હું નમું

દગ્બાણથી પ્રારબ્ધલેખ લખ્યા
કંઈ પ્રેમીએ પ્રેમપથી પરખ્યા
અને આત્માએ આત્મનને ઓળખ્યો
રસજ્યોત નિહાળી નમું હું નમું