લખાણ પર જાઓ

રામ ભજન

વિકિસ્રોતમાંથી
રામ ભજન
[[સર્જક:|]]શ્રી રામચન્દ્ર કૃપાલુ


શ્રીરામચન્દ્ર કૃપાલુ ભજુ મન હરણ ભવભય દારુણમ્ .
નવકઞ્જ લોચન કઞ્જ મુખકર કઞ્જપદ કઞ્જારુણમ્ .. ૧..

કંદર્પ અગણિત અમિત છબિ નવ નીલ નીરજ સુન્દરમ્ .
પટપીત માનહું તડ઼િત રુચિ સુચિ નૌમિ જનક સુતાવરમ્ .. ૨..

ભજુ દીન બન્ધુ દિનેશ દાનવ દૈત્યવંશનિકન્દનમ્ .
રઘુનન્દ આનંદકંદ કોશલ ચન્દ દશરથ નન્દનમ્ .. ૩..

સિર મુકુટ કુણ્ડલ તિલક ચારુ ઉદાર અઙ્ગ વિભૂષણમ્ .
આજાનુભુજ સર ચાપધર સઙ્ગ્રામ જિત ખરદૂષણમ્ .. ૪..

ઇતિ વદતિ તુલસીદાસ શઙ્કર શેષ મુનિ મનરઞ્જનમ્ .
મમ હૃદયકઞ્જ નિવાસ કુરુ કામાદિખલદલમઞ્જનમ્ .. ૫..


ઠુમક ચલત રામચંદ્ર

ઠુમક ચલત રામચંદ્ર બાજત પૈંજનિયાં ..

કિલકિ કિલકિ ઉઠત ધાય ગિરત ભૂમિ લટપટાય .
ધાય માત ગોદ લેત દશરથ કી રનિયાં ..

અંચલ રજ અંગ ઝારિ વિવિધ ભાંતિ સો દુલારિ .
તન મન ધન વારિ વારિ કહત મૃદુ બચનિયાં ..

વિદ્રુમ સે અરુણ અધર બોલત મુખ મધુર મધુર .
સુભગ નાસિકા મેં ચારુ લટકત લટકનિયાં ..

તુલસીદાસ અતિ આનંદ દેખ કે મુખારવિંદ .
રઘુવર છબિ કે સમાન રઘુવર છબિ બનિયાં ..


પાયો જી મૈંને

પાયો જી મૈંને રામ રતન ધન પાયો ..

વસ્તુ અમોલિક દી મેરે સતગુરુ કિરપા કરિ અપનાયો .

જનમ જનમ કી પૂંજી પાઈ જગ મેં સભી ખોવાયો .

ખરચૈ ન ખૂટૈ ચોર ન લૂટૈ દિન દિન બઢ઼ત સવાયો .

સત કી નાવ ખેવટિયા સતગુરુ ભવસાગર તર આયો .

મીરા કે પ્રભુ ગિરિધર નાગર હરષ હરષ જસ ગાયો .


મન લાગ્યો મેરો યાર

મન લાગ્યો મેરો યાર ફ઼કીરી મેં ..
જો સુખ પાઊઁ રામ ભજન મેં
સો સુખ નાહિં અમીરી મેં
મન લાગ્યો મેરો યાર ફ઼કીરી મેં ..

ભલા બુરા સબ કા સુન લીજૈ
કર ગુજરાન ગરીબી મેં
મન લાગ્યો મેરો યાર ફ઼કીરી મેં ..

આખિર યહ તન છાર મિલેગા
કહાઁ ફિરત મગ઼રૂરી મેં
મન લાગ્યો મેરો યાર ફ઼કીરી મેં ..

પ્રેમ નગર મેં રહની હમારી
સાહિબ મિલે સબૂરી મેં
મન લાગ્યો મેરો યાર ફ઼કીરી મેં ..

કહત કબીર સુનો ભયી સાધો
સાહિબ મિલે સબૂરી મેં
મન લાગ્યો મેરો યાર ફ઼કીરી મેં ..


રામ કરે સો હોય


રામ ઝરોખે બૈઠ કે સબ કા મુજરા લેત .

જૈસી જાકી ચાકરી વૈસા વાકો દેત ..

રામ કરે સો હોય રે મનવા રામ કરે સો હોયે ..

કોમલ મન કાહે કો દુખાયે કાહે ભરે તોરે નૈના .

જૈસી જાકી કરની હોગી વૈસા પડ઼ેગા ભરના .

કાહે ધીરજ ખોયે રે મનવા કાહે ધીરજ ખોયે ..

પતિત પાવન નામ હૈ વાકો રખ મન મેં વિશ્વાસ .

કર્મ કિયે જા અપના રે બંદે છોડ઼ દે ફલ કી આસ .

રાહ દિખાઊઁ તોહે રે મનવા રાહ દિખાઊઁ તોહે ..


મેરે મન મેં હૈં

મેરે મન મેં હૈં રામ મેરે તન મેં હૈ રામ .
મેરે નૈનોં કી નગરિયા મેં રામ હી રામ ..
મેરે રોમ રોમ કે હૈં રામ હી રમૈયા .
સાંસો કે સ્વામી મેરી નૈયા કે ખિવૈયા .
ગુન ગુન મેં હૈ રામ ઝુન ઝુન મેં હૈ રામ .
મેરે મન કી અટરિયા મેં રામ હી રામ ..
જનમ જનમ કા જિનસે હૈ નાતા
મન જિનકે પલ છિન ગુણ ગાતા .
સુમિરન મેં હૈ રામ દર્શન મેં હૈ રામ
મેરે મન કી મુરલિયા મેં રામ હી રામ ..
જહાઁ ભી દેખૂઁ તહાઁ રામજી કી માયા
સબહી કે સાથ શ્રી રામજી કી છાયા .
ત્રિભુવન મેં હૈં રામ હર કણ મેં હૈ રામ
સારે જગ કી ડગરિયા મેં રામ હી રામ ..


ભયે પ્રગટ કૃપાલા


ભયે પ્રગટ કૃપાલા દીનદયાલા કૌસલ્યા હિતકારી .
હરષિત મહતારી મુનિ મન હારી અદ્ભુત રૂપ બિચારી ..

લોચન અભિરામા તનુ ઘનસ્યામા નિજ આયુધ ભુજ ચારી .
ભૂષન વનમાલા નયન બિસાલા સોભાસિન્ધુ ખરારી ..

કહ દુઇ કર જોરી અસ્તુતિ તોરી કેહિ બિધિ કરૌં અનંતા .
માયા ગુન ગ્યાનાતીત અમાના વેદ પુરાન ભનંતા ..

કરુના સુખ સાગર સબ ગુન આગર જેહિ ગાવહિં શ્રુતિ સંતા .
સો મમ હિત લાગી જન અનુરાગી ભયૌ પ્રકટ શ્રીકંતા ..

બ્રહ્માંડ નિકાયા નિર્મિત માયા રોમ રોમ પ્રતિ બેદ કહૈ .
મમ ઉર સો બાસી યહ ઉપહાસી સુનત ધીર મતિ થિર ન રહૈ ..

ઉપજા જબ ગ્યાના પ્રભુ મુસુકાના ચરિત બહુત બિધિ કીન્હ ચહૈ .
કહિ કથા સુહાઈ માતુ બુઝાઈ જેહિ પ્રકાર સુત પ્રેમ લહૈ ..

માતા પુનિ બોલી સો મતિ ડોલી તજહુ તાત યહ રૂપા .
કીજે સિસુલીલા અતિ પ્રિયસીલા યહ સુખ પરમ અનૂપા ..

સુનિ બચન સુજાના રોદન ઠાના હોઇ બાલક સુરભૂપા .
યહ ચરિત જે ગાવહિ હરિપદ પાવહિ તે ન પરહિં ભવકૂપા ..


    બિપ્ર ધેનુ સુર સંત હિત લીન્હ મનુજ અવતાર .
    નિજ ઇચ્છા નિર્મિત તનુ માયા ગુન ગો પાર ..