રામ સ્તુતિ

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
રામ સ્તુતિ
તુલસીદાસશ્રી રામચંદ્ર કૃપાળુ ભજ મન હરણ ભવ ભય દારુણમ્
નવકંજ લોચન કંજ મુખ કર કંજ પદ કંજારૂણમ્

કંદર્પ અગણિત અમિત છબિ નવનીલ નીરજ સુન્દરમ્
પટ પીત માનહુ તડિત રૂચિ શુચિ નૌમી જનકસુતાવરમ્

શિર મુકુટ કુંડલ તિલક ચારુ ઉદાર અંગ વિભુષણમ્
આજાનુભુજ શર-ચાપધર સંગ્રામ જીત ખર દૂષણમ્

ભજ દીનબંધુ દીનેશ દાનવ દલન દુષ્ટ નિકંદનમ્
રઘુનંદ આનંદ કંદ કોશલચંદ્ર દશરથનંદનમ્

ઈતિ વદતિ તુલસીદાસ શંકર શેષ મુનિમનરંજનમ્
મમ હૃદય કુંજ નિવાસ કુરુ કામાદિ ખલ દલ ગંજનમ્