લખાણ પર જાઓ

રામ સ્તુતિ

વિકિસ્રોતમાંથી
રામ સ્તુતિ
તુલસીદાસરામ સ્તુતિ

શ્રી રામચંદ્ર કૃપાળુ ભજ મન હરણ ભવ ભય દારુણમ્
નવકંજ લોચન કંજ મુખ કર કંજ પદ કંજારૂણમ્

કંદર્પ અગણિત અમિત છબિ નવનીલ નીરજ સુન્દરમ્
પટ પીત માનહુ તડિત રૂચિ શુચિ નૌમી જનકસુતાવરમ્

શિર મુકુટ કુંડલ તિલક ચારુ ઉદાર અંગ વિભુષણમ્
આજાનુભુજ શર-ચાપધર સંગ્રામ જીત ખર દૂષણમ્

ભજ દીનબંધુ દીનેશ દાનવ દૈત્ય વંશ નિકંદનમ્
રઘુનંદ આનંદ કંદ કોશલચંદ્ર દશરથનંદનમ્

ઈતિ વદતિ તુલસીદાસ શંકર શેષ મુનિમનરંજનમ્
મમ હૃદય કુંજ નિવાસ કુરુ કામાદિ ખલ દલ ગંજનમ્