લાખ રૂપિયાની દીકરી આજે દાનમાં દેવાય

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

લાખ રૂપિયાની દીકરી આજે દાનમાં દેવાય,
ઓ દાદા તમને ચિંતા કેમ ન થાય ?
સમય સમયની છે બલિહારી દાદા કે આ દીકરી,
અમારી હસતી, રડતી, રમતી આજે દાનમાં દેવાય.
ઓ દાદા તમનેo

લાખ રૂપિયાની ભત્રીજી આજે દાનમાં દેવાય,
ઓ કાકા તમને ચિંતા કેમ ન થાય ?
સમય સમયની છે બલિહારી કાકા કે આ ભત્રીજી,
અમારી હસતી, રડતી, રમતી આજે દાનમાં દેવાય.
ઓ કાકા તમનેo

લાખ રૂપિયાની બેની આજે દાનમાં દેવાય,
ઓ વીરા તમને ચિંતા કેમ ન થાય ?
સમય સમયની છે બલિહારી વીરો કે આ બેની,
અમારી હસતી, રડતી, રમતી આજે દાનમાં દેવાય.
ઓ વીરા તમનેo