વાગે છે વેણુ

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

વાગે છે વેણુ ને વાગે વાંસલડી
અમી બેનીના વિવાહ આદર્યા

કાકા વીનવીએ કાન્તિલાલભાઈ તમને
રૂડા માંડવડા બંધાવજો
માંડવડે રે કાંઈ દીવડા પ્રગટાવજો
અમી બેનીના વિવાહ આદર્યા

માસી વીનવીએ મીનાબેન તમને
નવલા ઝવેરી તેડાવજો
ઝવેરી તેડાવજો ને ઘરેણાં ઘડાવજો
અમી બેનીના વિવાહ આદર્યા

વીરા વીનવીએ વિનુભાઈ તમને
મોંઘેરા મહેમાનો તેડાવજો
મોંઘેરા મહેમાનોએ શોભે માંડવડો
અમી બેનીના વિવાહ આદર્યા

મામા વીનવીએ મહેશભાઈ તમને
નવલાં ચૂડો પાનેતર લાવજો
ચૂડો પાનેતર આપણી વ્હાલી બેનને સોહે
અમી બેનીના વિવાહ આદર્યા

કન્યા પક્ષ

ગણેશમાટલી