વાડી રે વેડીશ મા હો !

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
વાડી રે વેડીશ મા હો !
દાસી જીવણ


વાડી રે વેડીશ મા હો !
મારી રે વાડીના ભમરલા ! વાડી વેડીશ મા !

મારી રે વાડીમાં માનસરોવર
ન્હાજે ધોજે પણ પાણીડાં
ડ્‌હોળીશ મા. - મારી૦

મારી રે વાડીમાં ચંપો ને મરવો
ફોરમું લેજે પણ કળિયું
તોડીશ મા. - મારી૦

દાસી જીવણ ક્‌હે સંતો ભીમ કેરે ચરણે,
સરખાસરખી જોડી રે
તોડીશ મા. - મારી૦