વિકિસ્રોત:પ્રકાશનાધિકારનો ભંગ

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

વિકિસ્રોત પર આવેલી કોઈ પણ કૃતિ જો આપને પ્રકાશન અધિકારનોઇ ભંગ કરતી જણાય તો આપ તે વિષે અહીં જનાવી શકો છો.