વિકિસ્રોત:પ્રસ્તાવિત રદ્દીકરણો

વિકિસ્રોતમાંથી
આના પર જાવ: ભ્રમણ, શોધો

પ્રકાશન અધિકાર ભંગ કે અન્ય કોઈ પણ કારણસર જો આપને લાગે કે કોઈ કૃતિ વિકિસ્રોત પર રાખવાને લાયક નહીં તો તેને હટાવવા સંબંધે વિનંતિ આપ અહીં કરી શકો છો.