વિકિસ્રોત:સંરક્ષણ વિનંતિ

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

આપ કોઈ પણ કૃતિને સંરક્ષિત કરવા માગો તો તેની નોંધ નીચે મુકશો. તે કૃતિની ભૂલશુદ્ધિ (પ્રૂફ રિડિંગ)પૂર્ણ થઈ ગઈ છે કે નહિ તે પણ જણાવશો.