લખાણ પર જાઓ

શ્રેણી:ગદ્ય

વિકિસ્રોતમાંથી

ગવાય નહિ એવું, સાદું લખાણ; લેખ; શ્લોક વગરનું વાક્યાત્મક લખાણ. એટલે કે વાર્તા, નવલકથા, લોકકથા, વગેરે પ્રકારનું લખાણ આ શ્રેણીની ઉપશ્રેણીઓમાં મળી રહેશે.

ઉપશ્રેણીઓ

આ શ્રેણીમાં કુલ ૫ પૈકીની નીચેની ૫ ઉપશ્રેણીઓ છે.