સખીને આમંત્રણ

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
સખીને આમંત્રણ
મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ-'કાન્ત'
(ઢાળ:મુજ અબળાની મોટી મીરાંત, બાઈ!)


<poem> ચાલોને સહોયર ! ઉન્નત જીવના ઝીલવાને જઇએ રે ! પુણ્યસલિલવગાહનથી, સખિ ! અંતર પાવન થઇએ રે !

સાખી : પ્રભુના ગિરિથી અવતરે શાંત સદાશિવ નીર;

શમવે મનકુલ તાપને છાયા તરુવર તીર !

શીતલ સૌમ્ય સુધારસ, સુંદરિ ! રેલી રહ્યો , જઇ લઇએ રે ! ચાલોને૦

સાખી : સ્ફટિક વિશદ વરસી રહ્યા સુરસરિતાના ધોધ;

લલિત કરી ક્લાંતાત્માને પ્રેરે પ્રાણ પ્રબોધ!

સાડી સજો, સખિ ! સ્નેહસુરંગી : વારિ પરસ્પર દઇએ રે ! ચાલોને૦