લખાણ પર જાઓ

સભ્ય:Koavf

વિકિસ્રોતમાંથી

!!!!

બબેલ સભ્ય માહિતી
gu-0 આ સભ્યને ગુજરાતીની જરાપણ જાણકારી નથી (અથવા તે મહામુસીબતે સમજી શકે છે).
en-N This user has a native understanding of English.
es-2 Este usuario tiene un conocimiento intermedio del español.
ભાષાવાર સભ્યો

OldWikisource:User:Koavf