સભ્ય:Lotje

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
User language
nl-N Deze gebruiker heeft het Nederlands als moedertaal.
vls-3 't Niveau van West-Vlams van deze gebruker es styf ôge.
en-2 This user has intermediate knowledge of English.
fr-1 Cette utilisatrice dispose de connaissances de base en français.
de-1 Diese Benutzerin beherrscht Deutsch auf grundlegendem Niveau.
Users by language
She sells sea-shells on the sea-shore.
The shells she sells are sea-shells, I'm sure.
For if she sells sea-shells on the sea-shore
Then I'm sure she sells sea-shore shells....:) and more here
I am here on and off however otherwise you will find me here


I'm Lotje & I am a "Wiki Wonderer". I try and do what I can to help where I feel welcome. I'm probably most active on the English Wikipedia. I do find myself on other wikis from time to time dealing with linkrots & adding images from Commons but would probably not consider myself really active elsewhere. People using Foundation wikis to promote themselves or other websites is something I feel quite strongly about.

I have a major failing - I'm human, I make mistakes, and when I do, point them out to me please, thanks. :)

Some thoughts

Eliminate all other factors, and the one which remains must be the truth.
~ Sherlock Holmes, The Sign of the Four

The hollow sea-shell, which for years hath stood
On dusty shelves, when held against the ear
Proclaims its stormy parent, and we hear
The faint, far murmur of the breaking flood.
We hear the sea. The Sea? It is the blood
In our own veins, impetuous and near.
~ Eugene Lee-Hamilton

Time writes no wrinkle on thine azure brow,
Such as Creation's dawn beheld, thou rollest now.
~ Lord Byron, Childe Harold's Pilgrimage

Wonder is the beginning of wisdom
~ Plato's Socrates, in Phaedrus