સભ્ય:Vyom25

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

w:en:Main Page
ગુજરાતી વિકિસ્રોત વિશે કેટલાક આંકડા
મહિના વાર વિકિસ્રોતના વાચકોની સંખ્યા

असतो मा सद्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मा अमृतंगमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥


ૐ અસત્યથી પરમ સત્ય તરફ તું લઈ જા, અજ્ઞાન રૂપી અંધારાથી જ્ઞાન રૂપી તેજ તરફ તું લઈ


જા, મૃત્યુના ભયથી અમરત્વના જ્ઞાન તરફ તું લઈ જા, ૐ શાંતિ શાંતિ શાંતિ


What happens when a Wikipedian dies? He or she just doesn't show up to edit anymore. Does anybody notice? Does anybody really even care? To all those Wikipedians who may have died and been forgotten here, Thank you for your contributions and Rest in Peace.