સર્જક:વ્યાસ

વિકિસ્રોતમાંથી

વ્યાસ પરાશર અને મત્સ્યગંધાનાં પુત્ર હતાં તેમનું મૂળ નામ કૃષ્ણ દ્વૈપાયન હતું પરંતુ જયારે તેમણે વિલુપ્ત થતાં વૈદિક વાડ્ગમયને ચાર વેદોમાં વહેંચ્યુ ત્યારથી તેમને 'વેદવ્યાસ' કહવામાં આવ્યાં આ ઉપરાંત તેમણે 'બાદરાયણ' પણ કહેવામાં આવે છે.

રચના[ફેરફાર કરો]

 • ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ અને અથર્વવેદનું વિભાજન
 • મહાભારત
 • બ્રહ્મસૂત્ર
 • યોગ ભાષ્ય
 • બ્રહ્મ પુરાણ
 • પદ્મ પુરાણ
 • વિષ્ણુ પુરાણ
 • શિવ પુરાણ
 • શ્રીમદ્ ભાગવત
 • નારદ પુરાણ


 • માકઁડેય પુરાણ

દ્ગ* અગ્નિ પુરાણ

 • ભવિષ્ય પુરાણ
 • બ્રહ્મવૈવર્ત પુરાણ
 • લિંગ પુરાણ
 • વરાહ પુરાણ
 • સ્કંદ પુરાણ
 • વામન પુરાણ
 • કૂર્મ પુરાણ
 • મત્સ્ય પુરાણ
 • ગરુડ પુરાણ
 • બ્રહ્માંડ પુરાણ
 • ૧૮ ઉપપુરાણ