લખાણ પર જાઓ

સુભાષિતો:ઋ

વિકિસ્રોતમાંથી
સુભાષિતો:ઋ
[[સર્જક:|]]


સુભાષિતો:ઋ

ઋતુએ ઊગે મોગરા, ઋતુએ આવે ફૂલ,
ઋતુ વિનાનું ચાહિયે , તેતો ધુળે ધુળ્