સુભાષિતો:ઋ

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

ઋતુએ ઊગે મોગરા, ઋતુએ આવે ફૂલ,
ઋતુ વિનાનું ચાહિયે , તેતો ધુળે ધુળ્