સુભાષિતો:એ

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
  1. એકલ દેતા દાન જે, એકલ ઝૂઝે જંગ,
    એકલ જગનિંદા સહે, એ મર્દોને રંગ