લખાણ પર જાઓ

સુભાષિતો:ખ

વિકિસ્રોતમાંથી
સુભાષિતો:ખ
[[સર્જક:|]]


સુભાષિતો:ખ

 1. ખાળ તારી આંખડીનાં નીરને, સંકટોમાં આ ન છાજે વીરને,
  એને ઠોકર મારીને રસ્તે લગાવ, ક્યાં લગી પંપાળશો તકદીરને !

 2. ખાંડ,મીઠું અને સોડા એ સફેદ ત્રણ ઝેર કહેવાય,
  નિત ખાવા પીવામાં એ વિવેક બુદ્ધિથી જ લેવાય

 3. ખુદા ને આદમી વચ્ચે તફાવત છે બહુ જ થોડો,
  બનાવ્યું છે જગત એકે અને બીજો બગાડે છે.

 4. ખેડુ વાળે પાણીને, લુહાર ઘડતો બાણ,
  સુથાર વાળે લાકડું, જ્ઞાની વાળે જાત.