સુભાષિતો:ફ

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
  1. ફણગાવેલા કઠોળ જે ખાય, લાંબો, પોહળો, તગડો થાય
    દૂધ-સાકર, એલચી, વરીયાળી ને દ્રાક્ષ ગાનારા સૌ ખાય