સુહૃદના સંભારણા

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
સુહૃદના સંભારણા
કેશવ હ. શેઠ
(ઢાળ : રૂપલારાતલડીમાં ઉઘડે ઉરનાં બારણા , હો બ્હેન)


<poem> ઉડતી ઉતરે કુંકુમ વરણી ઉષા આંગને, રસરાજ ! તિમિર જગના હણે, રસરાજ !

ત્યારે સ્નેહીનાં સહજીવન મધુરાં સાંભરે, રસરાજ ! ઉષાને નોતરે, રસરાજ !

સાખી: નભમંડળથી નીતરે નિર્મળ તેજઉઘાડ ;

ઉઘડે પંકજ પાંદડી, ઉઘડે ઉરકમાડ :

ઉઘડે સૂરજ આંખ - અભેદ બ્રહ્મને બારણે, રસરાજ ! જગતહિત કારણે, રસરાજ !

ત્યારે વ્હાલાંનાં સહજીવન ઉજ્જ્વલ સાંભરે, રસરાજ ! સૂરજને નોતરે, રસરાજ !

સાખી: ધોમધખે, ધરતી ધિકે, તપવે તાપ બપોર;

સ્નેહસ્મરણની હૂંફમાં પોઢું કદિ તે પ્હોર :

ઉંડું ટ્હૌકે કોકિલ ઝૂલતાં તરૂવર પારણે, રસરાજ ! જઉં હું વારણે, રસરાજ !

ત્યારે સુહૃદનાં સહજીવન રસીલાં સાંભરે, રસરાજ ! કોકિલને વહે, રસરાજ !

સાખી: લીલી કુદરત લખલખે, ખેકે ફૂલ તરૂમાર;

મંદ મંદ સમીકરણ વહે, શીતળ નમતે પ્હોર;

સારસ કરતાં કેલિ ન્સરિતાપટા રલિયામણે, રસરાજ ! સમય સોહામણે, રસરાજ !

ત્યારે પ્રાણસખાંનાં સ્નેહજીવન મધુ સાંભરે, રસરાજ ! સારસ-નોતરે, રસરાજ !

સાખી: રંગે ચંચળ રંગથી સંધ્યા સૃષ્ટિઅંગ;

લીલા એ અવલોકતાં ચડે અચળ ચિત્તરંગ

સેવું સ્થળ એકાંત ગહનતા કળવા કારણે, રસરાજ ! મંત્ર ગૂઢ કો ભણે, રસરાજ !

ત્યારે રસનાયકનાં સ્નેહજીવન સૌ સાંભરે, રસરાજ ! નિગમને નોતરે, રસરાજ !