સોના વાટકડીમાં કંકુ ઘોળાવો

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

સોના વાટકડીમાં કંકુ ઘોળાવો નર ને નાર રે
ઊડતો ઊડતો જીયાવર પોપટ બેઠો તોરણે

સજ જો રે ઘરની મેનાને શણગાર રે
ઊડતો ઊડતો જીયાવર પોપટ બેઠો તોરણે

સોના વાટકડીમાં કંકુ ઘોળાવો નર ને નાર રે
ઊડતો ઊડતો જીયાવર પોપટ બેઠો તોરણે

અક્ષર અક્ષર પરોવતા મંગળતા કોતરી
કંકુ છાંટીને આજ લખી રે કંકોતરી

તેડાવો રે મંગલ ગીતો ગાતાં નર ને નારને
ઊડતો ઊડતો જીયાવર પોપટ બેઠો તોરણે

કંકુને પગલે પગલે પ્રભુતા પગ માંડશે
જીવનના સાથિયામાં ઈન્દ્રધનુ જાગશે

રેલાવો રે રંગોળીમાં રંગ ધાર રે
ઊડતો ઊડતો જીયાવર પોપટ બેઠો તોરણે

સોના વાટકડીમાં કંકુ ઘોળાવો નર ને નાર રે
ઊડતો ઊડતો જીયાવર પોપટ બેઠો તોરણે