હરિને ભજતાં

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
હરિને ભજતાં
ગેમલ


પદ ૯ ગરબો રાગ પરજનો.

હરિને ભજતાં હજુ કોઇની લાજ જતાં નથી જાણી રે;
એમ શ્રુતિ સ્મૃતિના સંત, વદે વેદ વાણી રે. ટેક.
વાલે ઉગાર્યે ! પ્રહ્‌લાદ, હરણા કંસ મારી રે;
વાલે આપ્યું વિભીષણને રાજ, રાવણ સંહારી રે.— હરિને. ૧.
વાલે અંઅરીષ સારૂં અવતાર, આપે હરિ ધારિયારે;
વાલે ગજની તે કીધી સાર, ગરૂડ પ્રહરિયારે — હરિને. ૨.
વાલે મીરાંબાઈનાં ઝેર, હળાહળ પીધાં રે;
પૂર્યાં પંચાળીના ચીર, પાંડવ કામ કીધાં રે — હરિને. ૩.
વાલે નરસીમેતાને હાર, હાથોહાથ આપ્યો રે;
ધ્રુવને આપ્યું અવિચળ રાજ, પોતાનો કરી થાપ્યો રે.— હરિને. ૪.
વાલે આગે સંતોનાં કામ, પૂરણ કરિયાં રે;
ગુણ ગાય ગેમલ કર જોડ, હેતે દુઃખ હરિયાં રે. —હરિને. ૫.
અન્ય સંસ્કરણ[ફેરફાર કરો]

હરિને ભજતાં હજી કોઈની લાજ જતાં નથી જાણી રે;
જેની સુરતા શામળીયા સાથ, વદે વેદ વાણી રે. હરિને...
વહાલે ઉગાર્યો પ્રહ્-લાદ, હરણા કંસ માર્યો રે;
વિભીષણને આપ્યું રાજ, રાવણ સંહાર્યો રે. હરિને...
વહાલે નરસિંહ મહેતાને હાર, હાથોહાથ આપ્યો રે;
ધ્રુવને આપ્યું અવિચળ રાજ, પોતાનો કરી થાપ્યો રે. હરિને...
વહાલે મીરાં તે બાઈનં વિખ હળાહળ પીધાં રે;
પંચાળીના પૂર્યાં ચીર, પાંડવ કામ કીધાં રે હરિને...
વહાલે આગે સંતોનાં કામ, પૂરણ કરિયાં રે;
ગુણ ગાય ગેમલ કરજોડ, હેતે દુઃખ હરિયાં રે. હરિને...

--ગેમલ