હળવે હળવે પોંખજો

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

હળવે હળવે પોંખજો રે લટકાળી
હળવે હળવે પોંખજો રે કામણધીંગી
એ વર છે વેવાઈનો લાડકડો

કોકનો ચૂડલો પહેરીને
જમાઈ પોંખવા ચાલી

જૂઓ રે જમાઈરાજ સાસુજીનો લટકો
લટકો ને મટકો ચડી જાશે ચટકો
હળવે હળવે પોંખજો રે લટકાળી

માંગ્યો સાડલો પહેરી
જમાઈ પોંખવા ચાલી

જૂઓ રે જમાઈરાજ સાસુજીનો લટકો
લટકો ને મટકો ચડી જાશે ચટકો
હળવે હળવે પોંખજો રે કામણધીંગી


પોંખણ - વરપક્ષ ફટાણું