હિંડોળે હિંચે મારો વહાલો

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
હિંડોળે હિંચે મારો વહાલો
નરસિંહ મહેતા


હિંડોળે હિંચે મારો વહાલો, હિંચંતાં રંગ લાગ્યો રે;
શામાને શામળિયા સાથે લાજતણો ભય ભાગ્યો રે. હિંડોળે.
શામાને સોહાવે દંપતી, રસિયાશું રસ વાધ્યો રે;
લેહેરી લેતાં અંગસમાગમ, વીચંતડો વર લાધ્યો રે. હિંડોળે.
દીનોનાથ હિંડોળે હિંચે, ફૂલ્યો મદન મદમાતો રે;
નરસૈયાચો સ્વામી ભલે મળિયો, માનુનીમાં રંગરાતો રે. હિંડોળે.