હું રંગરાતી ને છું મદમાતી

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
હું રંગરાતી ને છું મદમાતી
નરસિંહ મહેતા


હું રંગરાતી ને છું મદમાતી, શામળિયા સંગ હીચુંરે,
કોડ ભર્યો અતિ કુંવર નંદનો, આલિંગન દેઈ સીંચુંરે. હું રંગરાતી.
હીંડોળે હિંચે મારો વહાલો, હિચંતાં કેલિ કીજે રે;
ઘુમરડી ઘુમાવે ગોકુલપતિ, લહાવો લડસડ લીજે રે. હું રંગરાતી.
અલ જઈએ અલવેશર સાથે, વિલસત જમના માનું રે;
લેહેરી લેતાં અંગ સમાગમ, અધરપાન કીધું છાનું રે. હું રંગરાતી.
હિંડોળે હુલરાવું તમને, હેતે કરીને ગાઉં રે;
નરસૈંયાચા સ્વામી સંગે રમતાં, કાનજીને કંઠે વિટાઉં રે. હું રંગરાતી.