અજ્ઞાની તારા અંતરમાં

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
અજ્ઞાની તારા અંતરમાં
દેવાનંદ સ્વામીઅજ્ઞાની તારા અંતરમાં દેખ વિચારી...
અંતસમે કોઈ કામ ન આવે, સગાં કુટુંબ સુત નારી રે... અજ્ઞાની ૧

જોબન ધનનું જોર જણાવે, ફાટી આંખે ફરતો;
કાળ કરાળ કઠણ શિર વેરી, દિલમાં કેમ નથી ડરતો રે... અજ્ઞાની ૨

માલ ખજીના મંદિર મેલી, મૂઆ ભૂપ મદમાતા;
શ્વાન સૂકરના દેહ ધરીને, ઘર ઘર ગોથાં ખાતા રે... અજ્ઞાની ૩

આજ અમૂલખ અવસર આવ્યો, હરિ ભજવાનું ટાણું;
દેવાનંદ કહે દેહ મનુષ્યનો, ન મળે ખરચ્યે નાણું રે... અજ્ઞાની ૪