અધમ ઉદ્ધારણ એવું પોતાનું નામ

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
અધમ ઉદ્ધારણ એવું પોતાનું નામ
પ્રેમાનંદ સ્વામીઅધમ ઉદ્ધારણ એવું, પોતાનું નામ,
સત્ય કર્યું આજ, શ્રી ઘનશ્યામ રાજ... અધમ ૧

જીવને શિવ કર્યા, અવિદ્યા ટાળી,
પ્રૌઢ પ્રતાપ જણાવી, હદ વાળી રાજ... અધમ ૨

વિના સાધને સિદ્ધ, દશા પમાડી,
સૌથી પોતાની રીત, ન્યારી દેખાડી રાજ... અધમ ૩

રવિ આગે શશી, તારા ન ભાસે,
મતપંથ તેમ, શ્રી હરિ પાસે રાજ... અધમ ૪

પ્રેમાનંદનો સ્વામી, પૂરણ પ્રતાપી,
પોતાના જનને સ્થિતિ, અલૌકિક આપી રાજ... અધમ ૫