અનુભવીને

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

અનુભવીને એકલું આનંદમાં રહેવું રે ;

ભજવાં શ્રી પરિબ્રહ્મ, બીજું કાંઈ ન કહેવું રે… અનુભવીને..


વેદ જોયા, પુરાણ જોયા, શાસ્ત્ર જોયા રે.. સૌ થી મોટું રામ નું નામ ચિત ઉપાસી લે .


આત્મા સૌનો એક જાણી ને દુ:ખ ન દેવું રે દુઃખ અને સુખ સહીને આવે સહી ને રહેવું રે


જાપ અજપા જાપ જપે, ત્રણ લોકમાં તેવું રે ; મૂળદાસ કહે મોહ મદ મૂકી, મહાપદમાં રહેવું રે… અનુભવીને…