અબ તેરો દાવ લગો હૈ

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

અબ તેરો દાવ લગો હૈ, ભજ લે સુંદરશ્યામ ... અબ તેરો

ગણિકા તારણ, વિષ ઓધારણ, સબકે પૂરણ કામ ... અબ તેરો.

પ્રભુભજન મેં નિશદિન રાચી, પલ પલ કરું પ્રણામ ... અબ તેરો.

ગાય ગાય પ્રભુ કો મૈં રિઝાઉં, નૃત્ય કરત ઘનશ્યામ ... અબ તેરો.

મીરાં કહે પ્રભુ ગિરિધર નાગર, ચરણકમળ નિજધામ ... અબ તેરો.